molecules molecules

זכאות להחזרי ביטוח

החזרים מביטוח בריאות פרטי:

ניתן לקבל החזר או החזר חלקי מביטוחים פרטיים על ייעוץ מומחה ועל השירות, בכפוף לתנאי הפוליסה שלכם. יש לבדוק זאת מול חברת הביטוח. 

החזרים מקופות חולים:

מעבר לביטוח הפרטי, גם קופות חולים מסוימות עשויות להעניק החזרים עבור פגישות ייעוץ עם המומחים:

   • ד"ר מאיה איש שלום – לקוחות לאומית זהב, יש לבדוק את זכאותכם מול קופת החולים.

   • פרופ' חוליו וינשטיין – החזר חלקי למבוטחי שב"ן מכבי, לאומית ומאוחדת, יש לבדוק את זכאותכם מול קופת החולים.

   • פרופ' אברהם קרסיק – לקוחות לאומית כסף ולאומית זהב, יש לבדוק את זכאותכם מול קופת החולים.