molecules molecules

בדיקת ניטור לחץ דם

לחץ דם תקין ומאוזן – משפר בהתאמה את איכות ומשך החיים ומסייע במניעת התקפי לב ושבץ, כמו גם בעיות רבות אחרות בלב ובכלי הדם.

ניטור לחץ הדם של המטופל ותיעוד השינויים החלים בו במשך יממה, מאפשר ללמוד על האופן בו טיפול תרופתי, מאכלים שונים או פעילות ספורטיבית משפיעים על לחץ הדם. הבדיקה מאפשרת למטופל ולצוות הרפואי ללמוד נתונים רבים על מצב המטופל, ולהתאים לו את תוכנית הטיפול האישית המתאימה ביותר עבורו.