molecules molecules

בדיקת HbA1C – ממוצע רמות הסוכר

בדיקת HbA1c משקפת את רמת הסוכר הממוצעת בשלושת החודשים האחרונים.

הבדיקה ותוצאותיה הינן בעלות חשיבות מאחר ומחקרים מראים שהקפדה על ערכי HbA1c קרובים ככל שניתן ליעד שהציב הרופא, עשויה להקטין את הסיכון לסיבוכי סוכרת, ולעכב את הופעת הסוכרת בקרב טרום סוכרתיים.

במרכז DMC תוכלו לבצע את הבדיקה במהירות וללא תור, על ידי דגימת דם מהאצבע - ולקבל את התוצאה תוך חמש דקות בלבד!